Budget

Prognostisera för framtida ekonomiska händelser och se över hela företagets ekonomiska situation för den kommande perioden. Din budget är ett viktigt verktyg i arbetet att styra företagets ekonomi, det vill säga att stämma av verkligt ekonomiskt utfall mot det planerade och därifrån fatta relevanta beslut.

Gamla Västers Redovisningsbyrå arbetar tillsammans med dig för att upprätta en budget som ger en god kontroll över verksamhetens möjligheter. Vi ger dig förmågan att planera inköp, nyanställningar, inventarier m.m. under den kommande perioden och utefter detta använda dina ekonomiska resurser.

Gamla Västers Redovisningsbyrå AB | E-post:info@gvrb.se | Tel: 0702-11 49 56

Design & CMS av

Webzoo AB